X Menu sluiten

Taal

Hoe herken je digitaal pesten? En wat is er aan te doen?

Primair Onderwijs

Lesprogramma

In nagebootste praktijksituaties ervaren leerlingen van groep 8 hoe om te gaan met onveilige situaties én hoe concreet te handelen. Dat doen we met acht interactieve scenario's die bezoekers aan de Risk Factory Twente op een realistische manier aan den lijve ondervinden.

Veiligheidsscenario's

Risk Factory

Herkennen van onveilige situaties

Je kunt veel zelf doen om in je eigen woonomgeving brand te voorkomen. Aan de hand van diverse brandgevaarlijke situaties worden kinderen bewust gemaakt van de gevaren in de eigen leefomgeving.

Lees meer
Internetveiligheid

In het eerste deel van dit scenario leren de deelnemers welke informatie je wel en niet achter moet laten op internet. Vervolgens gaat ieder kind op zijn eigen pc aan de slag met een social media platform en kiest enkele contacten.

Lees meer
Online weerbaarheid

Door middel van Virtual Reality worden kinderen meegenomen in een verhaal dat draait om verspreiden van foto’s. Wat zijn de gevolgen van het verspreiden en belangrijker, wat kunnen kinderen hier aan doen?

Lees meer
112 melding

Als er iets ernstigs aan de hand is, kun je altijd 112 bellen. Maar nooit voor de lol! We leren de bezoekers welke informatie ze paraat moeten hebben voordat ze de hulpdiensten bellen.

Lees meer
Vluchten bij brand

Wat doe je als er een brand uitbreekt? Wij leren kinderen hoe zij kunnen voorkomen dat er brand uitbreekt. Maar stel dat het onverhoopt toch gebeurt. In een ruimte gevuld met (veilige) rook oefenen kinderen hoe je het beste kunt vluchten bij brand.

Lees meer
Verkeersveiligheid

Waar moet je op letten in de buurt van een vrachtwagen, bus of ander groot voertuig? Kennen jullie de dode hoek? Met deze vragen geven we kinderen - met behulp van een echte bus - inzicht in de gevaren in de omgeving van een groot voertuig.

Lees meer
Verkeersveiligheid algemeen

Verkeer kan heel gevaarlijk zijn. Aan de hand van een film krijgen kinderen inzicht wat er allemaal bij komt kijken en wat de mogelijke gevolgen zijn.

Lees meer

“We zijn ons ervan bewust dat het succes van de Risk Factory voor een groot deel afhangt van de degene die de kinderen begeleidt tijdens de scenario’s. Ze moeten niet alleen affiniteit hebben met de doelgroep, maar ook aansluiting zoeken in o.a. taalgebruik, groepsdynamica en didactische aanpak. Daarom werken we samen met o.a. Universiteit Twente en Saxion Hogescholen en koppelen de uitkomsten van wettenschappelijk onderzoek terug naar deze begeleiders. Zo leren ze hoe ze ‘verbinding’ krijgen met (de belevingswereld van) de kinderen".

Stefan Mues, projectleider Risk Factory