X Menu sluiten

Taal

Een virtuele verdieping

Game of heroes

Bezoekers volgen niet alleen een realistische veiligheidservaring in de Risk Factory, maar krijgen ook een virtuele verdieping door het spelen van een serious game: de Game of Heroes. Zo combineren we een hoge belevingswaarde (leuk) met informatieoverdracht (leerzaam). Spelers worden geprikkeld om na te denken over (veiligheids)oplossingen in het ‘echte’ leven. Het competitie-element zorgt voor een extra motivatie voor individu, groep en klas.


Safety heroes

Maar ook na het bezoek aan Risk Factory gaat het leereffect door. Want de kinderen spelen minigames die verder ingaan op de thema’s. Deze worden afgesloten met het Safety Exam. En daarna zijn spelers officieel ‘safety heroes’. Zo verhogen we op een eigentijdse manier het veiligheidsbewustzijn. De kinderen krijgen na afloop van het bezoek de inlogcode om de game te spelen.

 

 

Privacy-statement Game of Heroes

Voor het downloaden en/of gebruiken van de applicatie Game of Heroes, hierna te noemen “de game”, zijn persoonsgegevens nodig. Om aan te tonen hoe zorgvuldig de Risk Factory Twente omgaat met persoonsgegevens wordt hieronder het privacy-statement voor de game toegelicht:

  • welke persoonsgegevens worden verwerkt
  • waarvoor deze gegevens worden verwerkt
  • hoe de gegevens worden verwerkt.

Doel gebruik

De leerling gegevens worden verwerkt voor drie doeleinden:

  1. het gepersonaliseerd aanbieden van educatie op het gebied van veiligheid;
  2. technisch beschikbaar stellen van de game aan de leerling;
  3. het meten van het educatieve effect van de game.

Persoonsgegevens

Privacy is een groot goed dat door Risk Factory Twente wordt gerespecteerd. Daarom verwerken we in de game alleen persoonsgegevens die van belang zijn voor de educatieve doeleinden van Risk Factory Twente. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

Leerling gegevens

Docentgegevens

Beheerdersgegevens (Risk Factory Twente)

Voornaam

Naam

Naam

Geslacht

Telefoonnummer

Rol

Inlognaam (fictief emailadres @riskfactorytwente.nl)

Emailadres

Inlognaam

Naam van de school

Naam van de school

 

Groep/leerjaar van de leerling

 

 

Gameresultaat en voortgang

 

 

 

Daarnaast zijn er enkele technische instellingen noodzakelijk voor het installeren/spelen van de game, te weten: toegang tot netwerkverbindingen (installeren/spelen) en beheer van trillingen (feedback tijdens het spelen van de game).

Hoe worden deze persoonsgegevens verwerkt

De docent levert een lijst aan met de voornaam, groep en geslacht van de leerling welke door de beheerder wordt geïmporteerd in de beheerdersomgeving van de game. De leerling krijgt van de Risk Factory Twente een fictieve inlognaam en een inlogcode waarmee de game overal kan worden gespeeld. De docent en beheerders hebben gedurende twee jaar toegang tot de resultaten en de voortgang van de game, daarna worden de gegevens gewist.

 

Word jij onze volgende 'safety hero'? Neem contact op

“De Risk Factory is gebouwd en ingericht op basis van wetenschappelijk onderzoek. We kiezen voor langdurige betrokkenheid in de vorm van serious gaming. De kinderen worden in dit spel ‘safety heroes’ en zo veiligheidsambassadeurs voor het leven.”

David Bornebroek, projectleider Risk Factory Twente