X Menu sluiten

Taal

Voortgezet Onderwijs

Lesprogramma

In nagebootste praktijksituaties ervaren scholieren van de tweede klas van het Voortgezet Onderwijs hoe om te gaan met onveilige situaties en hoe concreet te handelen. Dat doen we met vier interactieve scenario’s die de scholieren aan de Risk Factory Twente op een realistische manier aan den lijve ondervinden. De scenario’s sluiten aan bij het lesprogramma van het Primair Onderwijs maar zijn wel anders. We gaan in op criminele uitbuiting, groepsdruk, brandveiligheid, geldezels en sextorsion. De scenario’s worden momenteel uitgewerkt en dit doen we samen met betrokken partners als het RIEC Oost-Nederland, brandweer, politie, Halt, Platform IVZ en taskforce Onze Hulpverleners Veilig en Univé Oost.

Veiligheidsscenario's

Brandveiligheid
Je kunt veel zelf doen om in je eigen woonomgeving veilig te houden, maar wat moet je doen als het toch misgaat? In dit scenario worden de scholieren voorbereid op het vluchten bij brand, maar bijvoorbeeld ook hoe je koolmonoxidevergiftiging herkend en wat je dan moet doen. Om scholieren hierop voor te bereiden maken we gebruik van Virtual Reality . Daarnaast staan we in dit scenario stil bij het werk van de hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance. Wat doen zij eigenlijk precies en hoe kunnen zij worden geholpen in hun werk?

Cyber crime en sextorsion
Jongeren worden steeds vaker verleid of gedwongen om strafbare feiten te plegen en komen daardoor onterecht als dader in beeld, terwijl de echte criminelen buiten schot blijven. Het uitlenen van de eigen bankpas is daar een voorbeeld van. De rekening wordt dan gebruikt als een soort “parkeerplaats” voor geld dat slachtoffers hebben overgeboekt. Bijvoorbeeld door Whatsapp fraude en online aankopen. Jongeren overzien vaak de verstrekkende gevolgen niet. Dit terwijl de pakkans 100% is.

Sextorsion
Naaktfoto’s delen komt in de huidige tijd voor wanneer het gaat om de seksuele ontdekkingstocht van jongeren. Maar wat als iemand dreigt jouw naaktfoto’s online te zetten? Deze vorm van chantage, sextorsion genoemd, komt steeds vaker voor. In dit scenario worden handvatten geboden om dit te voorkomen en wat ze kunnen doen als hen dit overkomt.

Criminele uitbuiting en geldezels
De verleiding om snel geld te verdienen is erg groot. Maar achter dit snelle geld zit een hele criminele wereld verscholen waar je niet snel uitkomt als je er eenmaal in zit. Vaak worden de jongeren door andere jongeren geronseld op school of online. Door even een pakje weg te brengen voor een “vriend” kunnen ze hierdoor diep in de problemen komen. Door het doorlopen van een escaperoom leren de scholieren deze situaties te herkennen, maar vooral wat ze dan moeten doen als ze hiermee worden geconfronteerd.

Groepsdruk
Waarom doe je wat je doet? Jongeren kunnen zich anders gedragen in een groep dan ze eigenlijk zouden willen. Door professionals van Halt worden gesprekken gevoerd op basis van uiteenlopende stellingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gebruik sociale media, geweld, sexting en pesten. Scholieren worden in dit scenario bewust gemaakt van het feit dat er altijd een keuze is, maar ook wat de gevolgen van bepaalde keuzes zijn.

‘Vanaf juni 2022 ontvangen we naast basisschoolleerlingen ook scholieren uit het Voortgezet Onderwijs. We ontvangen de scholieren in de Risk Factory naast de huidige in de vliegtuighangar op de Twente Safety Campus. Twee jaar na hun eerste bezoek ervaren ze opnieuw hoe om te gaan met onveilige situaties en hoe te handelen. Dit keer geven we aandacht aan de thema’s sextorsion, brandveiligheid, criminele uitbuiting, geldezels en groepsdruk. Door kinderen nu in twee levensfases te ontvangen creëren we een leerlijn. Hierdoor krijgen ze nog meer inzicht in onveiligheden en de daarbij horende handelingsperspectieven. We zijn hiermee de eerste Risk Factory in Nederland.'

Stefan Mues, Risk Factory Twente