X Menu sluiten

Taal

Veiligheid beleven voor het leven!

Risk Factory Twente

Veiligheid in eigen hand

In nagebootste praktijksituaties ervaren leerlingen van groep 8 en tweedejaars van het voortgezet onderwijs hoe om te gaan met onveilige situaties én hoe concreet te handelen. Door de jeugd in twee levensfases te ontvangen creëren we een leerlijn. Wetenschappelijk onderzoek leert dat het herhaaldelijk aanbieden van de risicoboodschap tot een beter en duurzaam resultaat leidt. Dit maakt Twente veiliger.

Naast de jeugd streven we ook naar een structureel programma voor zelfstandig wonende senioren.

Programma Primair Onderwijs
In nagebootste praktijksituaties ervaren leerlingen van groep 8 hoe om te gaan met onveilige situaties én hoe concreet te handelen. Dat doen we met zeven interactieve scenario's die bezoekers aan de Risk Factory Twente op een realistische manier aan den lijve ondervinden. De scenario’s zijn tot stand gekomen op basis van de integrale veiligheidsplannen van alle Twentse gemeenten, praktijkervaring van de hulpdiensten en de kerndoelen primair onderwijs. De inhoud is uitvoerig afgestemd met het onderwijs, inhoudelijke experts en gedragswetenschappers.

Kinderen in deze leeftijd hebben de inbeeldingskracht om de scenario’s als echt te ervaren. Het rendement is dus hoog, zo blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Maar liefst 75% van de leerlingen zegt na een bezoek aan de Risk Factory maatregelen te nemen om de eigen veiligheid te verbeteren. Deze kinderen zijn zich bewuster van veiligheidsrisico’s en hebben drie keer zoveel kennis als hun leeftijdgenoten die geen deel hebben genomen. Op dit moment hebben meer dan 30.000 basisschoolleerlingen de Risk Factory bezocht.

 

 
Nieuw programma Voortgezet Onderwijs
Sinds november 2022 kunnen tweedejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs ook een lesprogramma volgen. Dit is voor het eerst in Nederland en is in eerste instantie een pilot. Thema’s als sexting, brandveiligheid, criminele uitbuiting en groepsdruk komen aan bod. Dit aanbod sluit aan op de kerndoelen van het onderwijs en op de veiligheidsplannen van de gemeenten. 

Pilot
In 2022 is het lesprogramma ontwikkeld en is er gebouwd aan een fysieke locatie voor dit programma. Deze locatie ligt naast de Risk Factory van het Primaire Onderwijs. In november 2022 zijn we gestart met het lesprogramma voor leerlingen uit de tweede klas van het Voortgezet Onderwijs. Het lesprogramma is opgesteld in afstemming met een klankbordgroep onderwijs (OSG), gedragsdeskundigen en inhoudelijke experts. Het lesprogramma draait twee schooljaren in de vorm van een pilot. Medio 2024 wordt bepaald of het lesprogramma een structureel karakter krijgt.

Dit lesprogramma is mede mogelijk gemaakt door RIEC Oost-Nederland, Brandweer Twente, Veiligheidsregio Twente, Twente Safety Campus, Taskforce Onze hulpverleners veilig, OSG Hengelo, Univé Oost, Kenniscentrum Mensenhandel Twente, Halt, Platform IVZ, Hackshield, Politie, NIPV, Rabobank, Saxion Hogeschool en Waterschap Vechtstromen.Veiligheid voor senioren
Het programma voor zelfstandig wonende senioren wordt aangepast op de doelgroep. De onderwerpen zijn inbraak & babbeltrucs, verkeersveiligheid, brandveiligheid en cybercriminaliteit.

Wist je dat
De Risk Factory ook in Limburg-Noord en Midden- en West Brabant te vinden is?

Voorwaarden
Risk Factory Twente maakt gebruik van de algemene verkoopvoorwaarden van Veiligheidsregio Twente.

 

 

Pilot
In 2022 is het lesprogramma ontwikkeld en is er gebouwd aan een fysieke locatie voor dit programma. Deze locatie ligt naast de Risk Factory van het Primaire Onderwijs. In november 2022 zijn we gestart met het lesprogramma voor leerlingen uit de tweede klas van het Voortgezet Onderwijs. Het lesprogramma is opgesteld in afstemming met een klankbordgroep onderwijs (OSG), gedragsdeskundigen en inhoudelijke experts. Het lesprogramma draait twee schooljaren in de vorm van een pilot. Medio 2024 wordt bepaald of het lesprogramma een structureel karakter krijgt.Dit lesprogramma is mede mogelijk gemaakt door RIEC Oost-Nederland, Brandweer Twente, Veiligheidsregio Twente, Twente Safety Campus, Taskforce Onze hulpverleners veilig, OSG Hengelo, Univé Oost, Kenniscentrum Mensenhandel Twente, Halt, Platform IVZ, Hackshield, Politie, NIPV, Rabobank, Saxion Hogeschool en Waterschap Vechtstromen.
Veiligheid voor senioren
Het programma voor zelfstandig wonende senioren wordt aangepast op de doelgroep. De onderwerpen zijn inbraak & babbeltrucs, verkeersveiligheid, brandveiligheid en cybercriminaliteit.

Wist je dat
De Risk Factory ook in Limburg-Noord en Midden- en West Brabant te vinden is?

Voorwaarden
Risk Factory Twente maakt gebruik van de algemene verkoopvoorwaarden van Veiligheidsregio Twente.

Wat is de Risk Factory?

De Risk Factory is een hangar die met moderne technieken – ondersteund door o.a. Saxion Hogescholen en de Universiteit Twente - is omgebouwd naar een levensecht en aansprekend ‘dorp’. Het dorp wordt steeds ‘onveiliger’ gemaakt tijdens de oefeningen. Dankzij de actieve samenwerking met veiligheidspartners worden de scenario's voortdurend geoptimaliseerd en aangepast aan de actualiteit. De hangar is centraal gelegen op de Twente Safety Campus op het voormalige Vliegveld Twente. De Risk Factory heeft een leerlijn die speciaal is ontwikkeld voor primair en voortgezet onderwijs.

Aanmelden?
Een bezoek aan de Risk Factory is wat ons betreft een essentieel onderdeel van het onderwijs. Dat concluderen we niet alleen op basis van onze ervaringen, maar blijkt ook uit terugkoppeling van het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van Universiteit Twente. Daarom gaan wij graag met de bovenschoolse besturen een samenwerkingsconvenant aan, om zoveel mogelijk kinderen te bereiken.

Wilt u meer weten over deze samenwerking of een vrijblijvende afspraak? Neem dan contact met ons op.

Voordelen Risk Factory

  • Levensechte scenario’s onder één dak
  • Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
  • Bewezen resultaat: kinderen zijn zelfredzamer en beter voorbereid op onveilige situaties
  • Hoog rendement: 75% van de leerlingen zegt na een bezoek aan de Risk Factory maatregelen te nemen om de eigen veiligheid te verbeteren
  • Olievlekeffect: leerlingen brengen het geleerde in de praktijk en informeren zo de mensen in hun omgeving
  • Opleiding door mensen uit de praktijk
  • Efficiënte én effectieve lesmethodieken
  • Scholen worden ontzorgd (inclusief vervoer)
  • Blijvend effect door thematische praktijkopdrachten 
  • Centraal gelegen locatie

Onze partners

Risk Factory: grenzeloos effect Contact

Risk Factory

Veiligheidsscenario's

Bezoeken

Risk Factory

Referenties

Bezoeken