X Menu sluiten

Taal

Veiligheid beleven voor het leven!

Risk Factory Twente

Veiligheid in eigen hand

In nagebootste praktijksituaties ervaren leerlingen van groep 8 en tweedejaars van het voortgezet onderwijs hoe om te gaan met onveilige situaties én hoe concreet te handelen. Door de jeugd in twee levensfases te ontvangen creëren we een Basis-Preventiepakket. Wetenschappelijk onderzoek leert dat het herhaaldelijk aanbieden van de risicoboodschap tot een beter en duurzaam resultaat leidt. Dit maakt Twente veiliger.

Naast de jeugd streven we ook naar een structureel programma voor zelfstandig wonende senioren.

Programma Primair Onderwijs
In zeven interactieve scenario's ervaren leerlingen realistische risico's en leren ze hoe ze ermee om kunnen gaan. De scenario’s zijn tot stand gekomen op basis van de integrale veiligheidsplannen van alle Twentse gemeenten, praktijkervaring van de hulpdiensten en de kerndoelen van het primair onderwijs. De inhoud is uitvoerig afgestemd met het onderwijs, inhoudelijke experts en gedragswetenschappers.

Leerlingen in deze leeftijd hebben de inbeeldingskracht om de scenario’s als echt te ervaren. Het rendement is dus hoog, zo blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Maar liefst 75% van de leerlingen zegt na een bezoek aan de Risk Factory maatregelen te nemen om de eigen veiligheid te verbeteren. Ze zijn zich bewuster van veiligheidsrisico’s en hebben drie keer zoveel kennis als hun leeftijdgenoten die geen deel hebben genomen. Op dit moment hebben al meer dan 35.000 basisschoolleerlingen de Risk Factory bezocht.

Nieuw programma Voortgezet Onderwijs
Sinds november 2022 kunnen ook tweedejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs een lesprogramma volgen. Dit is voor het eerst in Nederland! Thema’s als sexting, brandveiligheid, criminele uitbuiting en groepsdruk komen aan bod. Dit aanbod sluit aan op de kerndoelen van het onderwijs en op de veiligheidsplannen van de gemeenten. 

Pilot
In 2022 is het lesprogramma ontwikkeld en is er een tweede Risk Factory naast het primair onderwijs gerealiseerd. In november 2022 is gestart met het lesprogramma voor leerlingen uit de tweede klas van het Voortgezet Onderwijs. Het lesprogramma is gemaakt in afstemming met een klankbordgroep onderwijs (OSG), gedragsdeskundigen en inhoudelijke experts. Het draait twee schooljaren in de vorm van een pilot. Medio 2024 wordt bepaald of het programma een structureel karakter krijgt.

Dit lesprogramma is mede mogelijk gemaakt door RIEC Oost-Nederland, Brandweer Twente, Veiligheidsregio Twente, Twente Safety Campus, Taskforce Onze hulpverleners veilig, OSG Hengelo, Univé Oost, Kenniscentrum Mensenhandel Twente, Halt, Platform IVZ, Hackshield, Politie, NIPV, Rabobank, Saxion Hogeschool en Waterschap Vechtstromen.Veiligheid voor senioren
Het programma voor zelfstandig wonende senioren passen we aan op de doelgroep. De onderwerpen zijn brandveiligheid, inbraak & babbeltrucs, het correct bellen van 112 en valveiligheid.

Wist je dat
De Risk Factory ook in Limburg-Noord en Midden- en West Brabant te vinden is?

Voorwaarden
Risk Factory Twente maakt gebruik van de algemene verkoopvoorwaarden van Veiligheidsregio Twente.

Wat is de Risk Factory?

De Risk Factory is een hangar die met moderne technieken – ondersteund door o.a. Saxion Hogescholen en de Universiteit Twente - is omgebouwd naar een levensecht en aansprekend ‘dorp’. Het dorp wordt steeds ‘onveiliger’ gemaakt tijdens de oefeningen. Dankzij de actieve samenwerking met veiligheidspartners worden de scenario's voortdurend geoptimaliseerd en aangepast aan de actualiteit. De hangar is centraal gelegen op de Twente Safety Campus op het voormalige Vliegveld Twente. De Risk Factory heeft een leerlijn die speciaal is ontwikkeld voor primair en voortgezet onderwijs.

Aanmelden?
Een bezoek aan de Risk Factory is wat ons betreft een essentieel onderdeel van het onderwijs. Dat concluderen we niet alleen op basis van onze ervaringen, maar blijkt ook uit terugkoppeling van het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van Universiteit Twente

Wilt u meer weten of een vrijblijvende afspraak? Neem dan contact met ons op.

Voordelen Risk Factory

  • Levensechte scenario’s onder één dak
  • Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
  • Bewezen resultaat: kinderen zijn zelfredzamer en beter voorbereid op onveilige situaties
  • Hoog rendement: 75% van de leerlingen zegt na een bezoek aan de Risk Factory maatregelen te nemen om de eigen veiligheid te verbeteren
  • Olievlekeffect: leerlingen brengen het geleerde in de praktijk en informeren zo de mensen in hun omgeving
  • Opleiding door mensen uit de praktijk
  • Efficiënte én effectieve lesmethodieken
  • Scholen worden ontzorgd (inclusief vervoer)
  • Blijvend effect door thematische praktijkopdrachten 
  • Centraal gelegen locatie

 

 

Onze partners

Risk Factory: grenzeloos effect Contact

Risk Factory

Veiligheidsscenario's

Bezoeken

Risk Factory

Referenties

Bezoeken