X Menu sluiten

Taal

Veiligheid beleven voor het leven!

Leren door beleven

Risk Factory Twente

Veiligheid in eigen hand

In nagebootste praktijksituaties ervaren leerlingen van groep 8 en tweedejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs hoe om te gaan met onveilige situaties én hoe concreet te handelen. Door de jeugd in twee levensfases te ontvangen creëren we een Basis-Preventiepakket. Wetenschappelijk onderzoek leert dat het herhaaldelijk aanbieden van de risicoboodschap tot een beter en duurzaam resultaat leidt. Dit maakt Twente veiliger.

Naast de jeugd streven we ook naar een structureel programma voor zelfstandig wonende senioren.

Primair Onderwijs

In zeven interactieve scenario's ervaren leerlingen realistische risico's en leren ze hoe ze ermee om kunnen gaan. De scenario’s zijn tot stand gekomen op basis van de integrale veiligheidsplannen van alle Twentse gemeenten, praktijkervaring van de hulpdiensten en de kerndoelen van het primair onderwijs. De inhoud is uitvoerig afgestemd met het onderwijs, inhoudelijke experts en gedragswetenschappers.

Leerlingen in deze leeftijd hebben de inbeeldingskracht om de scenario’s als echt te ervaren. Het rendement is dus hoog, zo blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Maar liefst 75% van de leerlingen zegt na een bezoek aan de Risk Factory maatregelen te nemen om de eigen veiligheid te verbeteren. Ze zijn zich bewuster van veiligheidsrisico’s en hebben drie keer zoveel kennis als hun leeftijdgenoten die geen deel hebben genomen. Op dit moment hebben al meer dan 37.000 basisschoolleerlingen de Risk Factory bezocht.

Pilot Voortgezet Onderwijs

Sinds november 2022 kunnen ook tweedejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs een lesprogramma volgen. Dit is voor het eerst in Nederland! Thema’s als sexting, brandveiligheid, criminele uitbuiting en groepsdruk komen aan bod. Dit aanbod sluit aan op de kerndoelen van het onderwijs en op de veiligheidsplannen van de gemeenten. 


Pilot
In 2022 is het lesprogramma ontwikkeld en is er een tweede Risk Factory naast het primair onderwijs gerealiseerd. In november 2022 is gestart met het lesprogramma voor leerlingen uit de tweede klas van het Voortgezet Onderwijs. Het lesprogramma is gemaakt in afstemming met een klankbordgroep onderwijs (OSG), gedragsdeskundigen en inhoudelijke experts. Het draait twee schooljaren in de vorm van een pilot. Medio 2024 wordt bepaald of het programma een structureel karakter krijgt.

Senioren

Het programma voor zelfstandig wonende senioren passen we aan op de doelgroep. De onderwerpen zijn brandveiligheid, inbraak & babbeltrucs, het correct bellen van 112 en valveiligheid.

Wat is de Risk Factory?

Risk Factory Twente is gehuisvest in een omgebouwde hangar op de Twente Safety Campus, gelegen op het voormalige Vliegveld Twente. Deze hangar is getransformeerd tot een realistisch en boeiend 'dorp', waar moderne technologieën - ondersteund door o.a. Saxion Hogescholen en Universiteit Twente - worden ingezet om leerzame scenario's te creëren. Dankzij de actieve samenwerking met veiligheidspartners worden de scenario's voortdurend geoptimaliseerd en aangepast naar de actualiteit. De Risk Factory biedt een speciale leerlijn voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Aanmelden?
Wij beschouwen een bezoek aan de Risk Factory als een essentiële aanvulling op het onderwijs. Deze conclusie baseren we niet alleen op onze eigen ervaringen, maar wordt ook ondersteund door feedback van het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Twente

Als u meer informatie wilt ontvangen of een vrijblijvende afspraak wilt maken, nodigen we u uit om contact met ons op te nemen. 

Voordelen Risk Factory

  1. Levensechte scenario’s onder één dak bieden een hands-on leerervaring.
  2. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, wat de kwaliteit en relevantie van de educatieve programma's waarborgt.
  3. Bewezen resultaat: kinderen zijn zelfredzamer en beter voorbereid op onveilige situaties na een bezoek.
  4. Hoog rendement: 75% van de leerlingen neemt na een bezoek maatregelen om hun eigen veiligheid te verbeteren.
  5. Olievlekeffect: leerlingen passen het geleerde toe in de praktijk en delen deze kennis met anderen in hun omgeving.
  6. Opleiding door mensen uit de praktijk zorgt voor realistische en relevante instructies.
  7. Efficiënte én effectieve lesmethodieken maximaliseren het leerpotentieel.
  8. Scholen worden ontzorgd, inclusief vervoer, waardoor drempels voor deelname worden verlaagd.
  9. Blijvend effect door thematische praktijkopdrachten die de opgedane kennis versterken.
  10. Centraal gelegen locatie vergemakkelijkt toegang voor scholen en andere geïnteresseerden.

 

Wist je dat
De Risk Factory ook in Limburg-Noord en Midden- en West Brabant te vinden is?

Voorwaarden
Risk Factory Twente maakt gebruik van de algemene verkoopvoorwaarden van Veiligheidsregio Twente.

Onze partners

Risk Factory: grenzeloos effect Contact

Risk Factory

Veiligheidsscenario's

Bezoeken

Risk Factory

Referenties

Bezoeken