X Menu sluiten

Taal

Voortgezet Onderwijs

Lesprogramma

Uit ons onderliggende wetenschappelijke onderzoek komt naar voren dat het herhaaldelijk aanbieden van een risicoboodschap een beter en duurzamer resultaat geeft. Om deze reden is Risk Factory Twente voor minimaal twee schooljaren (pilot) uitgebreid met een programma voor tweedejaars leerlingen van het Voortgezet Onderwijs. Ons doel is om met deze leerlijn de jeugd weerbaarder te maken tegen de risico’s van de huidige tijd.

Met vier interactieve en realistische scenario’s ervaren ze het aan den lijve. De scenario’s sluiten aan bij het lesprogramma van het Primair Onderwijs, maar zijn wel anders. We gaan in op jeugdcriminaliteit, sexting, brandveiligheid en groepsduk. Dit lesprogramma is mede mogelijk gemaakt door RIEC Oost-Nederland, Brandweer Twente, Veiligheidsregio Twente, Twente Safety Campus, Taskforce Onze hulpverleners veilig, OSG Hengelo, Univé Oost, Kenniscentrum Mensenhandel Twente, Halt, Platform IVZ, Hackshield, Politie, NIPV, Rabobank, Saxion Hogeschool en Waterschap Vechtstromen.

Veiligheidsscenario's

Bij de opbouw van de scenario’s staat positieve gedragsverandering voorop. De opbouw van elk scenario sluit aan op het onderliggende wetenschappelijke onderzoek. Er is gekozen voor verdieping en afwisseling. Elk scenario is opgesteld in samenspraak met inhoudelijke experts, gedragsdeskundigen en het onderwijs. OSG vervult de rol van klankbord. Hierin staat de aansluiting op zowel de doelgroep alsmede het onderwijs centraal.

 

Jeugdcriminaliteit
In de escaperoom ervaren leerlingen aan den lijve hoe zij in de fuik kunnen lopen van criminelen. Thema’s in de escaperoom zijn drugskoeriers, geldezels, ronselen en ‘op de uitkijk staan’. Belangrijke thema’s, omdat uit onderzoek blijkt dat één op de acht leerlingen van het Voortgezet Onderwijs gevraagd wordt voor dergelijke activiteiten. In dit scenario leren de leerlingen dergelijke situaties te herkennen en hoe te handelen om hier niet in mee te gaan. Ook worden handreikingen geboden om uit deze wereld te komen als zij hierin al beland zijn. Het doel: het voorkomen van jonge aanwas in de criminaliteit.
Jeugdcriminaliteit


Sexting
In dit scenario doorlopen we een serious game, gecombineerd met een groepsbespreking. Deze interventie richt zich op de subjectieve norm onder jongeren met betrekking tot het doorsturen van seksueel beeldmateriaal. De centrale boodschap daarbij is: “Doorsturen doe je niet!” De interventie richt zich zowel op het slachtoffer- als daderschap.

Sexting

Brandveiligheid
In dit scenario worden twee thema’s behandeld: respect voor hulpverleners en rookverspreiding. Om het zo realistisch mogelijk te laten overkomen, gebruiken we Virtual Realty. Tijdens het eerste thema kruipt de leerling in de huid van een politieagent die op een melding van een woningbrand afgaat. Zijn opdracht: de weg vrij maken voor de brandweer en ambulance. De leerling wordt geconfronteerd met agressie en hinderlijk gedrag bij het incident, zoals filmen tijdens de inzet. Bij rookverspreiding staat de leerling in een brandende woonkamer. Hier ondervindt hij/zij aan den lijve hoe gevaarlijk rook kan zijn en wat je kunt doen om rookverspreiding tegen te gaan.

 

Groepsdruk
Jongeren kunnen zich anders gedragen in een groep dan ze eigenlijk zouden willen. Dit scenario is ingevuld door met elkaar in gesprek te gaan op basis van stellingen. Hierin komen meerdere thema's naar voren zoals pesten, sexting, respect voor hulpverleners en geldezels. Leerlingen worden in die scenario bewust gemaakt dat er altijd een keuze is, maar ook wat de gevolgen van bepaalde keuzes zijn.

“Vanaf november 2022 ontvangen we naast basisschoolleerlingen ook tweedejaars uit het Voortgezet Onderwijs. We ontvangen de leerlingen in de Risk Factory in de vliegtuighangar op de Twente Safety Campus. Twee jaar na hun eerste bezoek ervaren ze opnieuw hoe om te gaan met onveilige situaties en hoe te handelen. Dit keer geven we aandacht aan de thema’s sexting, brandveiligheid, jeugdcriminalteit en groepsdruk. Door leerlingen nu in twee levensfases te ontvangen creëren we een leerlijn. Hierdoor krijgen ze nog meer inzicht in onveiligheden en de daarbij horende handelingsperspectieven. We zijn hiermee de eerste Risk Factory in Nederland.”

Stefan Mues, Risk Factory Twente