X Menu sluiten

Taal

Voortgezet Onderwijs

Lesprogramma

Uit ons onderliggende wetenschappelijke onderzoek komt naar voren dat het herhaaldelijk aanbieden van een risicoboodschap een beter en duurzamer resultaat geeft. Om deze reden is Risk Factory Twente voor minimaal twee schooljaren (pilot) uitgebreid met een programma voor tweedejaars leerlingen van het Voortgezet Onderwijs. Ons doel is om met deze leerlijn de jeugd weerbaarder te maken tegen de risico’s van de huidige tijd.

 

Met vier interactieve en realistische scenario’s ervaren ze het aan den lijve. De scenario’s sluiten aan bij het lesprogramma van het Primair Onderwijs, maar zijn wel anders. We gaan in op jeugdcriminaliteit, sexting, brandveiligheid en groepsduk. Dit lesprogramma is mede mogelijk gemaakt door RIEC Oost-Nederland, Brandweer Twente, Veiligheidsregio Twente, Twente Safety Campus, Taskforce Onze hulpverleners veilig, OSG Hengelo, Univé Oost, Kenniscentrum Mensenhandel Twente, Halt, Platform IVZ, Hackshield, Politie, NIPV, Rabobank, Saxion Hogeschool en Waterschap Vechtstromen.

 

Bij de opbouw van de scenario’s staat positieve gedragsverandering voorop. De opbouw van elk scenario sluit aan op het onderliggende wetenschappelijke onderzoek. Er is gekozen voor verdieping en afwisseling. Elk scenario is opgesteld in samenspraak met inhoudelijke experts, gedragsdeskundigen en het onderwijs. OSG vervult de rol van klankbord. Hierin staat de aansluiting op zowel de doelgroep alsmede het onderwijs centraal.

Veiligheidsscenario's

Risk Factory

Sexting

In dit scenario doorlopen we een serious game, gecombineerd met een groepsbespreking.

Lees meer
Groepsdruk

Jongeren kunnen zich anders gedragen in een groep dan ze eigenlijk zouden willen.

Lees meer
Jeugdcriminaliteit

In de escaperoom ervaren leerlingen aan den lijve hoe zij in de fuik kunnen lopen van criminelen.

Lees meer
Brandveiligheid

In dit scenario worden twee thema’s behandeld: respect voor hulpverleners en rookverspreiding.

Lees meer

“Vanaf november 2022 ontvangen we naast basisschoolleerlingen ook tweedejaars uit het Voortgezet Onderwijs. We ontvangen de leerlingen in de Risk Factory in de vliegtuighangar op de Twente Safety Campus. Twee jaar na hun eerste bezoek ervaren ze opnieuw hoe om te gaan met onveilige situaties en hoe te handelen. Dit keer geven we aandacht aan de thema’s sexting, brandveiligheid, jeugdcriminalteit en groepsdruk. Door leerlingen nu in twee levensfases te ontvangen creëren we een leerlijn. Hierdoor krijgen ze nog meer inzicht in onveiligheden en de daarbij horende handelingsperspectieven. We zijn hiermee de eerste Risk Factory in Nederland.”

Stefan Mues, Risk Factory Twente